2015 - Balance Sheet

2014 - Balance sheet

2013 - General Meeting Invitation & Balance Sheet


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Της ΕΤΑΙΡΙΑΣ «BROKER SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας «BROKER SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» , το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 9ης Οκτωβρίου 2013 απόφασή του προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει την 21η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λεωχάρους 6 (4ος όροφος) ,στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 30ην Ιουνίου 2013 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των τακτικών ελεγκτών της εταιρίας .
2. Εγκριση διάθεσης κερδών.
3. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την υπό κρίση διαχείριση από 1/7/2011 έως 30/6/2012 .
4. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών της χρήσης 1/7/2013 έως 30/6/2014 και καθορισμός αμοιβής αυτών..
5. Εγκριση & προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του ΚΝ 2190/1920 .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετησία τακτική γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Αθήνα 9/10/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Balance Sheet of Year 2013

2012 - General Meeting Invitation & Balance Sheet


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Της ΕΤΑΙΡΙΑΣ «BROKER SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας «BROKER SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» , το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 9ης Οκτωβρίου 2012 απόφασή του προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας σε τακτική γενική συνέλευση που θα συνέλθει την 21η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λεωχάρους 6 (4ος όροφος) ,στην Αθήνα για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 30ην Ιουνίου 2012 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ και των τακτικών ελεγκτών της εταιρίας .
2.  Εγκριση διάθεσης κερδών.
3.  Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημίωσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την υπό κρίση διαχείριση από 1/7/2011 έως 30/6/2012 .
4.  Εκλογή δύο Τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών της χρήσης 1/7/2012 έως 30/6/2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών..
5.  Εγκριση & προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του ΚΝ 2190/1920 .

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετησία τακτική γενική συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Αθήνα 9/10/2012
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Balance Sheet of Year 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Συγχώνευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

 των ανωνύμων εταιρειών «BROKER SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» και « RMS RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών, α) «BROKER SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» , με αριθμό μητρώου Α.Ε. 37051/01/Β/96/557 και ΓΕΜΗ 2816401000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λεωχάρους  αρ. 6 και β) « RMS RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ,με αριθμό μητρώου ΑΕ 29100/01/Β/93/305 και ΓΕΜΗ 1272101000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λεωχάρους  αρ. 6, γνωστοποιούν την πιο κάτω περίληψη του από 25-11-2013 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσής τους.

Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας « RMS RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» από την ανώνυμη εταιρεία «BROKER SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»  , με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία (ισολογισμούς) της 30-06-2013

Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 30-06-2013 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

«Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας, ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 25.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,40 ευρώ εκάστης . Η απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, με αξία κτήσεως 88.743,76 ευρώ.

Επειδή η απορροφούσα εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας, επέρχεται απόσβεση λόγω συγχύσεως της εκ 88.743,76 ευρώ αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας εταιρείας, κατά το ποσό του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας, ήτοι κατά 60.000 ευρώ, του υπολοίπου εξ 28.743,76 ευρώ εμφανιζομένου στο λογαριασμό «Διαφορά προκύψασα από το μετασχηματισμό του ν. 2166/1993».

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η απορροφούσα εταιρεία δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως. Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσομένου για το σκοπό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.»

Από 1-7-2013 επομένης ημέρας του ισολογισμού μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με τη σύμβαση συγχώνευσης.

Από της τελειώσεως της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

                  Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ                                                                                     Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ

BROKER SYSTEMS AE                                                                                           RMS SOFT AE